“Sosyal Demokrasi Alternatif Sunamıyor”

Siyaset kuramcısı Chantal Mouffe, 1985 yılında eşi Ernesto Laclau birlikte yazdığı “Hegemonya ve Sosyalist Strateji” kitabı sol çevreleri derinden sarsar. Bu kitap, Ortodoks marksizmin sınıf ve siyasi kimlik anlayışını yeniden sorguluyordur. Bu eleştiriler, haliyle solda yeni açılımlar da getiriyordu. Liberal demokrasi değerlendirmeleri ve çatışmacı siyasete yaptığı vurgu dikkat çekti. Kendisi radikal demokrasi kavramının kuramcısı kabul edildi.

Mouffe, Avrupa’da yükselen sağ popülizmini değerlendiren isimlerin de arasında yer alıyor. Kitaplarında, buna karşılık sol popülist cepheyi kurmak gerektiğini savunuyor. O her ne kadar bilinirliğe önem vermese de, Avrupa sol popülist partilerinin düşünsel altyapısını oluşturan kişi de ondan başkası değil.

Siyaset kuramlarına paralel olarak demokrasilerde rakiplerin merkeze kayması meselesine de açıklık getirdi. Rakiplerin merkeze yaklaşmasını olumlu görenlerin karşısında yer alıyordu. Politikada bu tür kaymaların demokrasiyi pekiştirmeyeceğine ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti.  Merkeze kayma, ‘uzlaşma’ temsili demokrasiyi sekteye uğratan unsurlardan biri ona göre. Mouffe, seçmenlerin alternatiflerinin kısıtlayarak sistemin kilitlenmesi ihtimalini de buna bağlıyor.

Düşünür sadece siyaset kuramlarıyla ilgilenmedi. Psikoloji ve sosyal psikoloji alanıyla da yakından ilgili. Toplumsal şiddeti değerlendirirken insanı anlamaya yöneldi.İnsan psikolojisindeki saldırgan içgüdüye işaret eden Mouffe, insan ilişkilerinde çatışma potansiyelinin daima var olduğu hatırlatıyor. Ancak potansiyel asla bir arada yaşamaya engel değildir.

Politika teorisi profesörü düşünürün, kitapları pek çok dile çevrildi. Mouffe hegemonya, işçi sınıfı, toplumsal hareketler ve feminizm konularına yoğunlaşıyor. Kitapyurdu’nun katkılarıyla Çeviri Konuşmalar tarafından tercüme edilen bu videoda ise, yükselen sağ popülizmine karşı önerilerinden bir bölümü izleyeceksiniz.

Bu içerik Süheyla Sancar tarafından yazıldı.

CEVAPLA

Please enter your comment!
Please enter your name here